Sarto 2014 disc


telaio Sarto 2014 road disc

2014 road disc brakes frame from Sarto

http://www.sartoantonio.it/